activiteiten

Woensdag 15 september 20.00 uur
Openingsavond tevens Algemene Ledenvergadering. (Deelname is gratis)
Na het officiële gedeelte stond een optreden gepland met muziek en zang door André van
Weele. Deze kan vanwege corona niet doorgaan. In plaats daarvan komt boswachter Frans
Kapteijns een korte lezing verzorgen met als onderwerp: “Invasieve exoten in Nederland”.
Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt.
Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten. Invasieve exoten
komen door, bewust of onbewust, menselijk handelen in ons land terecht. Sommige exoten
voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen
zich snel vermeerderen.


Dinsdag 28 september 10.00 uur
Slavernijverleden door Maria Reinders-Karg.
Maria wil het slavernijverleden recht doen door het in al zijn facetten te belichten. Het
verhaal, dat vroeger nogal eens eenzijdig werd doorgegeven, vraagt om verbreding en
verdieping én een link met de actualiteit. In deze lezing brengt Maria dat deel van onze
geschiedenis voor het voetlicht, zodat we inzicht krijgen in het hele verhaal. Maria zelf draagt
ook alle kleuren in zich, zogezegd de kleuren van ons slavernijverleden. Stichting Stil
Verleden informeert een algemeen publiek over het Nederlandse aandeel en betrokkenheid in
de slavernij overal ter wereld en wil mensen kritisch laten kijken naar de Nederlandse
geschiedenis en de huidige samenleving.


Woensdag 13 oktober 20.00 uur
Werking van onze rechtsstaat door Job Frankenhuis.
Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid en gelijkheid voor de burgers heel belangrijk zijn.
Bovendien heeft de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden tegen medeburgers én
tegen de overheid. In een lezing van twee uur gaan we de kenmerken van de rechtsstaat op
een rijtje zetten en veel vragen beantwoorden die hiermee te maken hebben. Waar komt het
idee van een rechtsstaat vandaan en welke invloed heeft de Verlichting hierop gehad. Ook
gaan we in op de ontwikkeling van de Nederlandse rechtsstaat en democratie. We bespreken
de invloed van Thorbecke op onze grondwet en gaan kijken hoe de Nederlandse grondwet is
opgebouwd. Als laatste bespreken we welke uitdagingen de rechtsstaat heeft en hoe deze in
sommige Europese landen steeds meer onder druk is komen staan. Kortom er worden veel
onderwerpen besproken en Job zorgt er natuurlijk voor dat er constant een link wordt gelegd
met de huidige actualiteit.


Dinsdag 26 oktober 10.00 uur
Najaarswandeling met excursie naar de waterbuffelboerderij.
Na een wandeling van ongeveer een uur volgt een rondleiding op d’n Buff. De
melkveehouderij van Frens en Wendy van Oirschot in Boxtel schakelde om van koeien naar
waterbuffels. Inmiddels zijn er een stuk of 160 waterbuffels en nog heel wat kleintjes in het
bedrijf. Ze leven op gras van buiten, met hooguit wat bijvoeding. Ze zijn ijzersterk, het
medicijngebruik is nul. Ze gebruiken minder voer, produceren minder mest, dus goed voor het
milieu. Tijdens een rondleiding op dit bedrijf zien en horen wij alles over deze speciale
manier van “boeren”.
Woensdag 10 november 20.00 uur
Robotica door Carin Jansen.
Carin gaat u vertellen over de technologische ontwikkelingen in de robotica: door deze
nieuwe technologie-wave wordt het leven beter en makkelijker gemaakt. Maar door de impact
die deze ontwikkeling op de mensen heeft, komen er steeds meer ethische vraagstukken op
tafel. In hoeverre willen wij zorg overlaten aan robots? Als robots onze banen overnemen:
willen wij dat wel? Carin gaat regelen dat er een echte robot aanwezig is.


Dinsdag 30 november 10.00 uur
Wonen en duurzaamheid door een vertegenwoordiger van Team Duurzaamheid
Gemeente Boxtel.
Nederland is in transitie. De transitie naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie
en windmolens, de transitie naar duurzame warmtebronnen voor onze woningen en de
transitie naar een klimaat adaptieve leefomgeving. Deze duurzaamheidsopgaven hebben
vooral als doel een duurzamere samenleving te creëren. In deze lezing nemen wij u graag mee
in die grote duurzaamheidsopgaven en leggen wij uit wat dit voor onze gemeente, onze eigen
woning en woonomgeving betekent. We geven o.a. antwoord op de volgende vragen: Waar
kunt u advies inwinnen over het verduurzamen van uw woning? Wanneer en hoe worden de
huizen in uw straat aardgasvrij gemaakt? Hoe helpt een groene omgeving ons het hoofd koel
te houden in de toekomstige zomers