Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2020

Met als gastspreker een vertegenwoordiger van Stichting Leergeld Boxtel.

Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om de beste wensen voor 2020 uit te wisselen.

Heeft u interessante /leuke ideeën voor ons vrouwengilde? Op deze ochtend kunt u allen uw ideeën aandragen voor het komende programmajaar 2020/2021. Kunt u niet aanwezig zijn dan ontvangen wij uw ideeën graag schriftelijk via kvgboxtel@gmail.com of indien u niet over een e-mailadres beschikt, telefonisch bij Annelies van Ewijk, tel.: 0411-677732.

Vanaf 11 uur zal een vertegenwoordiger van Stichting Leergeld Boxtel vertellen over doelstelling en activiteiten van de stichting. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Stichting Leergeld Boxtel biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Wilt u meer weten over Stichting Leergeld kijk dan op de website van de stichting. Klik daarvoor hier

Namens alle leden van het Vrouwengilde Boxtel zal de penningmeester een bedrag doneren. Daarnaast is er deze ochtend  gelegenheid een extra gift te doen.

 

Datum: dinsdag 7 januari 2020
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, tel.: 0411-673485
Toegang: gratis