Kunstgeschiedenis


De nieuwe cursus kunstgeschiedenis najaar 2021
De najaarscursus wordt gegeven door Marja Reitsma-Vrijling in de grote zaal van De
Walnoot van 10.00 tot 12.00 uur.


Het onderwerp van deze cursus is:
De kunst van de islamitische wereld van de 7e – 19e eeuw
De islamitische wereld roept misschien reserve bij u op, maar we hebben aan de wortel meer met haar gemeen dan wordt gedacht. Bovendien prikkelen steden als Damascus,
Marrakech, Granada, Constantinopel, Isfahan en de Taj Mahal onze fantasie. We gaan ontdekken hoe dat zo gekomen is. Illustraties van de Koran en vele andere sprookjesachtige boekverluchtingen zullen duidelijk maken, dat het met het verbod op afbeelden alleszins meevalt. Het ontdekken van een andere cultuur is intrigerend en brengt veel moois aan het licht.

Dinsdagochtend 2 november:
Opkomst van de Islam in het Midden-Oosten en de verspreiding ervan

Dinsdagochtend 16 november:
Noord-Afrika, Sicilië en Spanje

Dinsdagochtend 23 november:
Omwenteling in het Midden-Oosten en de Turkse Osmanen

Dinsdagochtend 7 december:
De Perzen en Mongolen in Centraal-Azië

Dinsdagochtend 21 december:
Het Mogolrijk in India


De prijs voor deze cursus bedraagt € 47,50. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee
inbegrepen, plus het toezenden van de uittreksels per e-mail.
Aanmelden bij Henriëtte van Vossen, bij voorkeur per e-mail henriettevv@hotmail.com of tel. 0411-676762.

Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr.
NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel