Cursus politiek en maatschappij

“20e eeuw geschiedenis in vogelvlucht” telkens ook gekoppeld aan een actuele situatie. 

Deze cursus wordt gegeven in de Walnoot door Job Frankenhuis op 3 avonden, te weten:

23 februari 2022, 9 maart 2022, 6 april 2022. 

Nadere informatie volgt nog.