Kunst- en cultuurgeschiedenis najaar 2019

De cursus wordt gegeven door Carla van Bree in de grote zaal van De Walnoot van 10.00 tot 12.00 uur. Het onderwerp van deze najaarscursus is impressionisme. In het najaar wijdt het Gemeentemuseum Den Haag een tentoonstelling aan het late werk van Claude Monet.

 

Impressionisme, de wereld als lichtsensatie

Het impressionisme begon als onconventionele kunststroming in de jaren ’70 van de 19e eeuw. Net als de voorgangers van deze schilders, de realisten, namen de impressionisten de werkelijkheid als inspiratiebron. Maar wel met het meest ongrijpbare als uitgangspunt: het licht. Zelfs schaduw bleek een kleur te hebben! De veranderlijkheid van het natuurlijke licht werd dé manier om de vluchtigheid van het moderne leven vast te leggen. Dus vinden we op impressionistische schilderijen flanerende Parijzenaren , het theater- en caféleven, maar evengoed landschappen en zeegezichten van de Normandische kust.

Data en onderwerpen:

Dinsdagmorgen 8 oktober
Inleiding: romantiek en realisme, invloed van het japonisme, Frankrijk vanaf 1870

Dinsdagmorgen 15 oktober
Binnenskamers: familie en vrienden; De stad: boulevards, cafés en theaters

Dinsdagmorgen 5 november
Het platteland en de kust; Impressionisme in het buitenland: België, Duitsland, Nederland en verder

Dinsdagmorgen 19 november
Monet-tentoonstelling in Gemeentemuseum Den Haag; Impressionisme in andere media

Dinsdagmorgen 3 december
Opvolgers van het impressionisme: neo-impressionisme, post-impressionisme, luminisme

 

Tijd:  op de dinsdagen van 10.00 – 12.00 uur. Data zie boven. 
Locatie: Gemeenschapshuis de Walnoot Reginahof 2, Boxtel (grote zaal)
Cursusleider: Carla van Bree
Kosten: € 40,00. (inclusief 2 x koffie/thee en uittreksels per email), of
€ 48,00 (als u de uittreksels liever op papier ontvangt).
Te betalen op rekeningnr.: NL25RABO0102488932 t.n.v. penningmeester KVG Boxtel o.v.v.  ‘cursus kunstgeschiedenis’.
Aanmelden: vóór 1 oktober  bij Henriëtte van Vossen, bij voorkeur per email henriettevv@hotmail.com of tel. 0411-676762.