Kunst- en cultuurgeschiedenis voorjaar 2020

De cursus wordt gegeven door Carla van Bree in de grote zaal van De Walnoot. Het onderwerp van deze voorjaarscursus is klassieke mythologie in de beeldende kunst.

In de beeldende kunst is de klassieke mythologie een dankbare bron. De verhalen van Jupiter, Venus en hun familieleden werden verbeeld vanwege hun prikkelende inhoud, maar konden evengoed een politieke boodschap overbrengen. Iedere koning regeerde immers graag met Jupiters goedkeuring of hield die indruk hoog. Wie wilde er niet net zo wijs zijn als Minerva, zo mooi als Venus, zo stralend als Apollo. Binnen de middeleeuwse cultuur werd de mythologie christelijk geïnterpreteerd en er ontstond een vreemde mengvorm. Het erotische verhaal van de ontvoerde Ganymedes werd het streven van de menselijke ziel om op te stijgen naar God. Goden en helden sieren muren en schilderijen in paleizen, verbeelden elementen, natuurkrachten, karakters en maatschappelijke belangen. Titiaan, Rubens, Rembrandt en Michelangelo behoorden tot de beroemde vertolkers van de verhalen, maar ook in de moderne kunst (Picasso!) die over het algemeen wilde breken met de traditie, grijpen kunstenaars nog terug op de oude verhalen.

Dinsdagmorgen 14 januari:
Inleiding: klassieke voorstellingen in de stijlperioden van de westerse kunst; de opkomst van de Olympische goden.

Dinsdagmorgen 28 januari:
Jupiter en Pluto: buitenechtelijke affaires en een incestueus huwelijk.

Dinsdagmorgen 11 februari:
Hercules, Icarus, Orpheus, Perseus: gewone stervelingen.

Dinsdagmorgen 3 maart:
Venus: het valt niet mee om mooi te zijn.

Dinsdagmorgen 17 maart:
De Trojaanse oorlog: goddelijk gekonkel met een hoop collateral dammage.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 42,-. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen, plus het toezenden van de uittreksels per e-mail. (voor uittreksels op papier wordt  €8,= gevraagd). Aanmelden vóór 1 januari bij Henriëtte van Vossen, bij voorkeur per email henriettevv@hotmail.com of tel. 0411-676762. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Penningmeester K.V.G. onder vermelding van “cursus kunstgeschiedenis”.