Luisteren naar klassieke muziek najaar 2019

Deze cursus wordt gegeven door Joop de Weger van 10.00-12.00 uur in MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel.

Data en onderwerpen:

Woensdagmorgen 23 oktober:
Nationalistische klanken in de klassieke muziek:
Smetana’s Vaderlandsliefde, een emotioneel klankmonument van Martinu en een  troostrijk  celloconcert  staan garant voor nationalistische klanken en hartverwarmende muziek. Duidelijk wordt dat  Tsjechisch en Engels nationalisme niet hetzelfde zijn.

Woensdagmorgen 20 november:
Barok kippenvel:
Barokke muziek staat voor sierlijkheid en kleine muziekgezelschappen.
Barokke muziek waar vanmorgen naar wordt geluisterd (en gekeken) is echter zo spectaculair dat je het niet snel zult vergeten. Je moet wel tegen kippenvel kunnen….

Woensdagmorgen 18 december:
Muziek voor en over kinderen:
Er is veel klassieke muziek geschreven voor- en over kinderen. Die muziek is echter bepaald niet kinderachtig. Maak voor jezelf eens een lijstje van “kindermuziek” die je als kind al aansprak. Wie weet staat er wel iets van op het programma van vandaag!

Concert:  Zondagmiddag 10 november 2019
U kunt met het KVG mee naar een concert van de Philharmonie Zuid Nederland  in het Muziekgebouw Eindhoven op zondagmiddag 10 november 2019 . Op het programma staan  werken van Martinu, Elgar (celloconcert) en delen uit “Mijn Vaderland” van Smetana.  Uw introducees zijn ook van harte welkom. Kaarten via de docent. Bestelde kaarten worden niet  teruggenomen, maar kunnen tot drie dagen voor het concert  bij de kassa van het Muziekcentrum worden gerestitueerd (ook telefonisch). Eigen vervoer.

Bent u niet in de gelegenheid om de cursus te volgen, maar wilt u wel mee naar dit concert? U  kunt zich opgeven bij Joop de Weger (j.de.weger1@kpnplanet.nl, 0411-685749). Voorwaarde is dat u lid bent van het KVG Boxtel (voor uw introducees geldt dat niet). Wanneer de vraag groter is dan het aantal beschikbare plaatsen hebben cursisten voorrang.

Data: woensdagochtenden
Tijd: 10.00-12.00 uur
Datum concert: zondagmiddag 10 november 2019 in het muziekgebouw Eindhoven. (aanvang concert volgt nog).
Locatie: MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel
Docent: Joop de Weger
Kosten: € 28,00 (incl. 2 x koffie/thee). Graag overmaken op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. penningmeester K.V.G. Boxtel o.v.v. ‘cursus klassieke muziek’.
Aanmelden: vóór 15 oktober 2019 per e-mail bij Marie-Thérèse Boogers mathboogers@gmail.com  of tel.nr.: 0411-684058.