Politieke Nederlandse geschiedenis voorjaar 2020

 

Cursus over de politieke geschiedenis van de laatste 30 jaar in Nederland, gegeven door Job Frankenhuis.

Job is bij ons bekend van de interessante lezingen, die hij al diverse keren met veel enthousiasme gegeven heeft.

Deze cursus wordt gegeven in de huiskamer van de Walnoot op:

Woensdag 12 februari 2020, van 20.00 tot 22.00 uur
Woensdag 4 maart 2020, van 20.00 tot 22.00 uur

Hoe heeft de Nederlandse politiek zich de afgelopen 35 jaar ontwikkeld?
Het beginpunt van de twee lezingen is het aantreden van kabinet Lubbers I in 1982 en het eindpunt is het kabinet Rutte III dat aantrad in 2017.
In deze periode gaat Job de belangrijkste politieke ontwikkelingen bespreken, zoals het no nonsens beleid van Lubbers, de opkomst en ondergang van Paars. Ook het gedachtegoed van Pim Fortuyn en de erfenis daarvan passeren de revue, alsmede de rol van de media op de politiek.

Vele onderwerpen (milieu, pluriforme samenleving etc.), kabinetten, personen en uitdrukkingen zullen worden besproken; weet u nog wat het Kwartje van Kok was of wat de Nacht van Wiegel was? Na twee lezingen hoopt Job dat u zich een beter beeld kunt vormen bij de politiek van dit moment en hoe die is ontstaan.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 20,-. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen. Aanmelden vóór 1 januari bij Marij van Wanroij, bij voorkeur per e-mail marij.van.wanroij@home.nl  of tel. 0411-673729. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Penningmeester K.V.G. onder vermelding van “cursus politiek”.
Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is 40.