Corona

Van de voorzitter

 Deze zomer zullen wij niet gauw vergeten.  De impact van het corona-virus is groot, niet alleen in de samenleving, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijke leven.

De maatregelingen die de overheid moest nemen om dit virus in te dammen en mensenlevens te sparen lieten nauwelijks nog persoonlijke en sociale bewegingsruimte toe.

Voor Vrouwengilde Boxtel betekende dat dat alle geplande activiteiten vanaf 10 maart kwamen te vervallen.

Vanaf 15 juni kwam het sociale leven weer iets op gang. Echter, het virus is nog niet onder controle en is zeker nog niet weg uit onze samenleving.
Toch hopen wij van harte dat wij u in september kunnen ontvangen met inachtneming van voldoende voorzorgsmaatregelen volgens de RIVM-richtlijnen.

Het bestuur heeft, mede dankzij uw inbreng, een mooi programma samen kunnen stellen.
Alleen als het verantwoord is gaan activiteiten in het nieuwe seizoen door. Wij maken iedere keer een zorgvuldige afweging.

Houd uw mail en de berichtgeving op de site in de gaten voor actuele informatie.
Wij zien er naar uit om u bij onze activiteiten te mogen begroeten.