Jaarprogramma

Aanvang lezingen:
op de dinsdagen  om 10.00 uur, op de woensdagen om  20.00 uur in de grote zaal van Gemeenschapshuis De Walnoot,
Reginahof 1. tel. 0411 673485
Meer en uitgebreidere informatie kunt u vinden in de diverse mappen.

Ochtendbijeenkomsten op dinsdag.
aanvang 10.00 uur in de grote zaal van de Walnoot,

28 september          Slavernijverleden door Maria Reinders-Karg

26 oktober              Wandeling met excursie naar de Waterbuffelboerderij

30 november           Energietransitie: team Duurzaamheid gemeente Boxtel

04 januari                Nieuwjaarsbijeenkomst

01 februari              Weerman Hans de Jong

08 maart                 Internationale vrouwendag

05 april                   Voorjaarswandeling

Avondbijeenkomsten op woensdag
aanvang 20.00 uur in de grote zaal van de Walnoot

15 september          Algemene Ledenvergadering, na de pauze lezing Frans Kapteijns

13 oktober              Werking van onze rechtsstaat door Job Frankenhuis

10 november           Robotica door Carin Jansen

15 december           Kerstbijeenkomst

19 januari                Watergraaf Eric de Ridder

16 februari             Beelden uit de laatste ijstijd door Marja Reitsma- Vrijling

23 maart                Van string tot string, 3000 jaar lingeriegeschiedenis door Erna Siebens. Aanvang 19:30 uur!

20 april                   Jaarlijkse dagexcursie

Meer informatie over de lezingen en cursussen kunt u vinden op onze website:  www.vrouwengildeboxtel.nl

Entreegeld lezingen € 3,00 inclusief 2 x koffie/thee
(uitgezonderd Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomst)
Introducés zijn van harte welkom, tegen betaling van € 6,00 inclusief 2 x koffie/thee

Cursussen:

Kunstgeschiedenis door Carla van Bree en Marja Reitsma-Vrijling
Luisteren naar klassieke muziek door Joop de Weger
Politiek en maatschappij door Job Frankenhuis

Excursie
Rechtbank Den Bosch