Beelden uit de laatste ijstijd 24 november afgelast ivm corona

 

Beelden uit de laatste IJstijd 40.000-12000 voor Chr. door Marja Reitsma-Vrijling.

Zijn die er? Jazeker, en ruimschoots. Misschien kent u die handgrote, oeroude ‘vruchtbaarheidsbeeldjes’ wel in de vorm van rondborstige, mollige vrouwen. Ze zijn vrijwel allemaal naakt en dat is toch opmerkelijk in de IJstijd. Ze ogen vaak niet als jonge (on)vruchtbare vrouwen, maar eerder als vrouwen die al te veel gebaard en gezoogd hebben. Zijn het wel vruchtbaarheidsbeeldjes? Door wie zijn ze gemaakt? Waartoe zouden ze gediend hebben? Archeologen gaan te werk als detectives, wij volgen in deze powerpoint-presentatie hun sporenonderzoek in de vorm van beeldjes, gravures en sieraden niet alleen van vrouwen, maar ook van diermensen en dieren. Deze beeldjes kunnen opmerkelijk realistisch, expressief of vrijwel abstract van vorm zijn. Ze zijn vaardig gemaakt en getuigen van ruimtelijk voorstellingsvermogen en de behoefte om te communiceren middels beelden, symbolen en rituelen. Dat heeft geen direct praktisch nut, het wijst wel op zelfbewustzijn en het ontwikkelen van activiteiten, die de sociaal-emotionele aspecten van het overleven van groepsverbanden ondersteunen. Dat staat toch niet ver van ons af!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: dinsdag
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, tel.: 0411-673485
Spreker: Marja Reitsma-Vrijling
Toegang: € 3,00 incl. 2 x koffie/thee
Belangstellenden zijn welkom. Toegang introducés € 6,00 incl. 2 x koffie/thee