Vluchtelingenwerk 18 september 2019 (na de Algemene Ledenvergadering)

Na het officiële gedeelte (Algemene Ledenvergadering) zal mevrouw Hetty Mulder, werkzaam bij de IND, ons meer vertellen over haar werk met en voor vluchtelingen.

25 Jaar geleden is Hetty betrokken geraakt bij een vluchteling uit Iran die bij haar kwam wonen en altijd weer andere vluchtelingen zonder verblijfsstatus meenam naar huis. Mensen die verder niemand hadden hier in Nederland. Hetty ging altijd overal mee naar toe en had intensief telefonisch contact: advocaten, rechtbanken, IND, COA, huisartsen, ziekenhuizen, crisisdiensten voor asielzoekers die niet meer verder wilden leven, gevangenissen enz. Zij is goed op de hoogte van de wetten en regels rondom de asielaanvraag en treedt daarom regelmatig als contactpersoon op.

Hetty was ook intensief betrokken bij het Kinderpardon.

Zij zal o.a. op de volgende vragen een antwoord proberen te geven:

-wanneer ben je een vluchteling
-landen van herkomst
-alleenstaande minderjarigen
-uitgenodigde vluchtelingen
-asielprocedure
-wie mag blijven. wie niet
-uitgeprocedeerde asielzoekers: wat dan: terugkeer? illegaal blijven?
-taken vluchtelingenwerk.

 

Datum: woensdagavond
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, tel.: 0411-673485
Spreker: Hetty Mulder
Toegang: gratis