Afscheid Marij van Wanroij


 
Tijdens de algemene ledenvergadering Vrouwengilde Boxtel heeft het bestuur afscheid van Marij van Wanroij genomen.    
Sinds september 2013 maakte Marij deel uit van het bestuur.  
Een tijdlang heeft zij de functie van secretaris waargenomen.  
Marij was altijd loyaal en betrokken. Haar enthousiasme wist ze op veel mensen over te dragen, dat resulteerde vaak in een nieuw lidmaatschap. 
Zij onderhield goede contacten met een aantal gastsprekers. 
Bloemen en een passend cadeau voor Marij onderstreepten de dankbaarheid van het bestuur voor haar achtjarige inzet aan de vereniging Vrouwengilde Boxtel