Van de Voorzitter

Toon Hermans

Zomers

Zomers van toen
zijn groener en warmer,
zomers van nu

zijn een tikkeltje armer.
Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen.


In de afgelopen maanden heeft het bestuur het programma voor het gildejaar 2021-2022 voorbereid. Een aantal geplande lezingen van het afgelopen jaar, die we vanwege de lockdown moesten afzeggen, hebben we opnieuw in het jaarprogramma opgenomen.
Waarschijnlijk met in achtneming van de basis corona maatregelen hopen wij op woensdag 15 september a.s. te kunnen starten met het gildejaar 2021 -2022. We zien ernaar uit u in september weer te ontmoeten