Nieuws

Van de voorzitter

Deze zomer zullen wij niet gauw vergeten.  De impact van het corona-virus is groot, niet alleen in de samenleving, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijke leven. De maatregelingen die de overheid moest nemen om dit virus in te dammen en mensenlevens te sparen lieten nauwelijks nog persoonlijke en sociale bewegingsruimte toe.

Voor Vrouwengilde Boxtel betekende dat dat alle geplande activiteiten vanaf 10 maart kwamen te vervallen. Vanaf 15 juni kwam het sociale leven weer iets op gang. Echter, het virus is nog niet onder controle en is zeker nog niet weg uit onze samenleving. Toch hopen wij van harte dat wij u in september kunnen ontvangen met inachtneming van voldoende voorzorgsmaatregelen volgens de RIVM-richtlijnen. Het bestuur heeft, mede dankzij uw inbreng, een mooi programma samen kunnen stellen. Alleen als het verantwoord is gaan activiteiten in het nieuwe seizoen door. Wij maken iedere keer een zorgvuldige afweging.
Houd uw mail en de berichtgeving op de site in de gaten voor actuele informatie. Wij zien er naar uit om u bij onze activiteiten te mogen begroeten.

-0-0-0-

De impact van het corona-virus is groot, niet alleen in de samenleving, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijke leven.
De verspreiding van het corona-virus maakt op een pijnlijke manier duidelijk hoe kwetsbaar wij mensen zijn.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen heeft het bestuur van Vrouwengilde Boxtel alle activiteiten van het resterende seizoen afgelast.
Nu de overheid en het RIVM adviseren om ook de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en bezoek aan ouderen en mensen in een kwetsbare positie zoveel als mogelijk te voorkomen, komt het aan op creatieve manieren om toch aandacht te hebben voor deze mensen.
Mensen die door bovenstaande oproep om thuis te blijven voor problemen komen te staan, die ze niet opgelost krijgen met hulp van bijvoorbeeld  buren of familie, of die behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen contact opnemen met het AdviesPunt van Contourde Twern.
Telefoon 0411 655899 of mail adviespunt@contourdetwern.nl . Ook mensen die op een of andere manier behulpzaam willen zijn, kunnen zich via dit telefoonnummer of dit mailadres aanmelden.

-o-o-o-

In december 2019 heeft het KVG Boxtel haar naam gewijzigd in Vrouwengilde Boxtel en daarbij haar katholieke signatuur na vele jaren laten vervallen. Op 10 december zijn bij de notaris de gewijzigde statuten ondertekend. Daarna werd deze gebeurtenis onder het genot van een kopje koffie met taart gevierd.

Daarbij werd Jacques van Wanroij (de ontwerper van ons nieuwe logo)in het zonnetje gezet.

Vrouwengilde Boxtel gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring (gepubliceerd in de map Vrouwengilde Boxtel) leest u precies welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we dat doen.

-o-o-o-

Tijdens de interessante virtuele wandeling door Boxtel op dinsdag 6 februari gaf Christ van Eekelen de tip om een keer te kijken op de Beeldbank Boxtel waar intussen zo’n 13.500 ansichtkaarten zijn opgeslagen. Ga eens kijken en wordt aangenaam verrast. Klik  hier

-o-o-o-

Kon u niet deelnemen aan de architectuurwandeling in het Paleiskwartier of wilt u deze wandeling in uw eigen tempo lopen,  dan kunt u de uitgezette route hier downloaden.

-o-o-o-

Als bestuur willen wij heel graag onze zieke leden een kaartje sturen. Natuurlijk zijn wij daarbij afhankelijk van u. Dus mocht u iemand weten die langdurig ziek is, dan horen wij dat heel graag van u.

-o-o-o-

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat het bestuur heeft moeten besluiten alle lezingen en cursussen tot nader order op te schorten.
Diverse redenen liggen aan dit besluit ten grondslag:
– De Walnoot is gesloten,
– We voelen ons verantwoordelijk naar u toe,
– We hebben ook een maatschappelijke verantwoording mee te helpen dit nare virus zo snel mogelijk te stoppen.
We zijn overtuigd dat u begrip zult hebben voor deze beslissing.
Blijf gezond, zodra we nieuws hebben melden wij ons weer.