Nieuw bestuurslid

Benoeming nieuw bestuurslid tijdens ALV
Als opvolger van Marij van Wanroij stelde het bestuur voor Pieternel Verhoeven te benoemen.  
Met handopsteken werd Pieternel met algemene stemmen als nieuw bestuurslid aangenomen.  
Ook Pieternel werd verrast met een mooi boeket.
Het bestuur wenst haar succes en kijkt uit naar een fijne samenwerking.