Contactgegevens

Secretariaat: Annelies van Ewijk
Adres: Molenpad 16, 5281 JV Boxtel
Tel.: 06-40517676
Rek.nr. VG: NL 25 RABO 0102488932
E-mail: vrouwengildeboxtel@gmail.com
Website: www.vrouwengildeboxtel.nl

Mocht u behoefte hebben aan of geïnteresseerd zijn in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement dan kunt u deze per e-mail opvragen bij onze secretaris.

Als bestuur willen wij heel graag onze zieke leden een kaartje sturen. Natuurlijk zijn wij daarbij afhankelijk van u. Dus mocht u iemand weten die langdurig ziek is, dan horen wij dat heel graag van u.